ChanServ команди

Добре дошли! Форуми #HELP ChanServ команди

Преглеждане на 1 съобщение (от всички 1)
 • Автор
  Публикации
 • #411
  root
  Отговорник

  ChanServ(CS) – помага при създаването на канал и неговото управление.
  Синтаксис за помощ /MSG CS HELP КОМАНДА

  ACCESS – Променя правата на потребители в канала.

  Синтаксис:

  /MSG CS ACCESS #КАНАЛ ADD [псевдоним/маска] ниво – добавя ниво на права на псевдоним или маска. (нивата може да видите в отдел LEVELS)
  /MSG CS ACCESS #КАНАЛ DEL [маска/номер от листа] – премахва ниво на права на псевдоним или маска.
  /MSG CS ACCESS #КАНАЛ LIST [псевдоним/маска] – изважда лист с всички резултати по моделът който сте дали.
  /MSG CS ACCESS #КАНАЛ VIEW [псевдоним/маска] – изважда лист с резултати на потребители с нивото и от кого е добавен.
  /MSG CS ACCESS #КАНАЛ CLEAR – изтрива всички добавени маски или псевдоними от листата на канала.

  Пример:

  /MSG CS ACCESS #КАНАЛ ADD Kiril 10 – добавя ниво 10 на псевдоним Kiril.

  AKICK – Автоматичен шут+забрана за влизане в даден канал.

  Синтаксис:

  /MSG CS AKICK #КАНАЛ ADD [псевдоним/маска] [причина] – добавя автоматичен шут+забрана на даден псевдоним или маска.
  /MSG CS AKICK #КАНАЛ DEL [псевдоним/маска/номер] – премахва автоматичен шут+забрана на даден псевдоним, маска или номер от листа.
  /MSG CS AKICK #КАНАЛ LIST [псевдоним/маска] – изважда лист с всички резултати по моделът който сте дали.
  /MSG CS AKICK #КАНАЛ VIEW [псевдоним/маска/номер] – изважда лист с резултати на потребители и от кого са добавени.
  /MSG CS AKICK #КАНАЛ ENFORCE – принудително проверява канала за отговарящи на зададените параметри потребители.
  /MSG CS AKICK #КАНАЛ CLEAR – изтрива всички добавени маски или псевдоними от листата на канала.

  Примери:

  /MSG CS AKICK #КАНАЛ ADD Kiril spam – добавя автоматичен шут+забрана на Kiril с причина “spam”

  QOP – Променя лист с добавени с OWNER (автоматични права на “собсвеник”) потребители.

  Синтаксис:

  /MSG CS QOP #КАНАЛ ADD [псевдоним/маска] – Добавя потребител или маска в листата.
  /MSG CS QOP #КАНАЛ DEL [псевдоним/маска] – Премахва потребител или маска от листата.
  /MSG CS QOP #КАНАЛ LIST – показва всички добавени в канала с OWNER
  /MSG CS QOP #КАНАЛ CLEAR – изтрива всички добавени маски или псевдоними от листата на канала.

  SOP – Променя лист с добавени с PROTECT (автоматични “администратор на канал” права) потребители.

  Синтаксис:

  /MSG CS SOP #КАНАЛ ADD [псевдоним/маска] – Добавя потребител или маска в листата.
  /MSG CS SOP #КАНАЛ DEL [псевдоним/маска] – Премахва потребител или маска от листата.
  /MSG CS SOP #КАНАЛ LIST – показва всички добавени в канала с PROTECT
  /MSG CS SOP #КАНАЛ CLEAR – изтрива всички добавени маски или псевдоними от листата на канала.

  AOP – Променя лист с добавени с OP (автоматични “операторски” права “@” ) потребители.

  Синтаксис:

  /MSG CS AOP #КАНАЛ ADD [псевдоним/маска] – Добавя потребител или маска в листата.
  /MSG CS AOP #КАНАЛ DEL [псевдоним/маска] – Премахва потребител или маска от листата.
  /MSG CS AOP #КАНАЛ LIST – показва всички добавени в канала с AutoOP
  /MSG CS AOP #КАНАЛ CLEAR – изтрива всички добавени маски или псевдоними от листата на канала.

  Пример:

  /MSG CS AOP #КАНАЛ ADD Kiril – Добавя автоматични операторски права на Kiril. (За да работи тази команда, псевдонимът трябва да е регистриран)

  HOP – Променя лист с добавени с HalfOP (автоматични половин операторски права “%” ) потребители.

  Синтаксис:

  /MSG CS HOP #КАНАЛ ADD [псевдоним/маска] – Добавя потребител или маска в листата.
  /MSG CS HOP #КАНАЛ DEL [псевдоним/маска] – Премахва потребител или маска от листата.
  /MSG CS HOP #КАНАЛ LIST – показва всички добавени в канала с HalfOP
  /MSG CS HOP #КАНАЛ CLEAR – изтрива всички добавени маски или псевдоними от листата на канала.

  VOP – Променя лист с добавени с VOICE (автоматични половин операторски права “+” ) потребители.

  Синтаксис:

  /MSG CS VOP #КАНАЛ ADD [псевдоним/маска] – Добавя потребител или маска в листата.
  /MSG CS VOP #КАНАЛ DEL [псевдоним/маска] – Премахва потребител или маска от листата.
  /MSG CS VOP #КАНАЛ LIST – показва всички добавени в канала с VOICE
  /MSG CS VOP #КАНАЛ CLEAR – изтрива всички добавени маски или псевдоними от листата на канала.

  BAN – Слага забрана бан на даден псевдоним или по зададени критерий.

  Синтаксис:

  /MSG CS BAN #КАНАЛ +[време (1m/1h/1d)] [псевдоним/маска] [причина] – ако не въведете време бана остава постоянна.

  Примери:

  /MSG CS BAN #Bulgaria +1h Kiril spam – забранява на псевдоним Кирчо да влиза в канала.
  /MSG CS BAN #Bulgaria +1h *!*@Kiril.be spam – забранява на всички хостове *!*@Kiril.be да влизат в канала.
  /MSG CS BAN #Bulgaria Kiril spam – ако не въведете време забраната остава постоянна докато не я премахнете.

  CLONE – Копира някои настройки от друг канал.

  Синтаксис:

  /MSG CS CLONE #КАНАЛ-1 #КАНАЛ-2 [функция]

  Възможни функции са: ACCESS, AKICK, LEVELS и BADWORDS.
  #КАНАЛ-1 – от този канал ще вземе функцията.
  #КАНАЛ-2 – в този канал ще ги постави като премахне съществуващи.
  Важно условие за да работи тази команда е да сте с права на собственик и в двата канала.

  HALFOP/DEHALFOP – Добавя/Премахва статут половин оператор HalfOP (%) на определен псевдоним.

  Синтаксис:

  /MSG CS HALFOP/DEHALFOP [псевдоним]

  Пример:

  /MSG CS DEHALFOP Kiril – премахва HalfOP правата на Kiril – ако не добавите псевдоним, системата ще премахне вашите права.

  OP/DEOP – Добавя/Премахва статут “оператор” (@) на определен псевдоним.

  Синтаксис:

  /MSG CS OP/DEOP [псевдоним]

  OWNER/DEOWNER – Добавя/Премахва статут “собсвеник” на определен псевдоним.

  Синтаксис:

  /MSG CS OWNER/DEOWNER [псевдоним]

  PROTECT/DEPROTECT – Добавя/Премахва статут “администратор на канала” (&) на определен псевдоним.

  Синтаксис:

  /MSG CS PROTECT/DEPROTECT [псевдоним]

  VOICE/DEVOICE – Добавя/Премахва статут “правo на глас” (v) на определен псевдоним.

  Синтаксис:

  /MSG CS VOICE/DEVOICE [псевдоним]

  UP/DOWN – Добавя/Премахва статут на определен псевдоним.

  Синтаксис:

  /MSG CS UP/DOWN [псевдоним]

  DROP – Премахване на регистрацията на канала.

  Синтаксис:

  /MSG CS DROP #КАНАЛ #КАНАЛ – Повтарянето 2 пъти на канала е за да не се допускат грешки.

  ENFORCE – Принудително прилагане на функции в канала.

  Синтаксис:

  /MSG CS ENFORCE #КАНАЛ [функция]

  Възможни функции са:
  SECUREOPS – Опреснява статута на всички потребители и оставя само тези който имат добавени права в ACCESS листата.
  RESTRICTED – Бие шут на всички от канала без значение техните права.
  REGONLY – Бие шут на всички нерегистрирани потребители.
  SSLONLY – Бие шут на всички потребители, които не използват сигурна SSL връзка.
  BANS – Бие шут на всички отговарящи на модела от банове в каналната листа.
  LIMIT – Задава отново функцията лимит и гони всички над числото зададено в MODE листата.

  ENTRYMSG – Коригира съобщение което излиза на потребителите при влизането им в канала.

  Синтаксис:

  /MSG CS ENTRYMSG #КАНАЛ ADD [съобщение] – добавя съобщение или поздрав (могат да се добавят повече от едно, така излизат на нови редове)
  /MSG CS ENTRYMSG #КАНАЛ DEL [номер на ред] – премахва съобщение
  /MSG CS ENTRYMSG #КАНАЛ LIST – показва всички добавени съобщения и техните номера по ред.
  /MSG CS ENTRYMSG #КАНАЛ CLEAR – премахва всички съобщения на канала.

   

  FLAGS – Флагове определящи правата на потребител.(можете по-финно да нагласите правата на потребител).

  Синтаксис:

  /MSG CS FLAGS #КАНАЛ MODIFY [псевдоним/маска] [промени] – прави промяна на флагове
  /MSG CS FLAGS #КАНАЛ LIST [псевдоним/флагове] – изважда лист с зададени критерии / ако няма критерии изважва всички
  /MSG CS FLAGS #КАНАЛ CLEAR – премахва всички флагове.

  Пример:

  /MSG CS FLAGS #КАНАЛ MODIFY Kiril -V – Премахва флаг V за автоматичен +voice в канала.

  /MSG CS HELP FLAGS – ще видите кой флаг за какво е.

   

  GETKEY – Връща ключът на канала ако има зададен такъв.

  Синтаксис:

  /MSG CS GETKEY #КАНАЛ

   

  HELP – Показва меню за помощ.

  /MSG CS HELP

   

  INFO – Показва информация за регистриран канал.

  Синтаксис:

  /MSG CS INFO #КАНАЛ

   

  INVITE – Кани даден псевдоним в канала. Ползва се при зададен мод в канала +i (invite only) само за поканени.

  Синтаксис:

  /MSG CS INVITE #КАНАЛ [псевдоним]

   

  KICK – Изритва даден псевдоним или маска от канала.

  Синтаксис:

  /MSG CS KICK #КАНАЛ [псевдоним] [причина]
  /MSG CS KICK #КАНАЛ [маска] [причина]

  Примери:

  /MSG CS KICK #КАНАЛ Kiril Spam – Изритва псевдоним Kiril от канала.
  /MSG CS KICK #КАНАЛ *!*@Kiril.be СПАМ – Изритва всички потребители с хост *!*@Kiril.be

   

  LEVELS – Определя финните права на потребителите в числа.

  Синтаксис:

  /MSG CS LEVELS #КАНАЛ SET [тип] [ниво] – промяна на даден тип ниво.
  /MSG CS LEVELS #КАНАЛ DIS/DISABLE [тип] – спиране на даден тип ниво.
  /MSG CS LEVELS #КАНАЛ LIST – показва всични нива на канала и техните типове.
  /MSG CS LEVELS #КАНАЛ RESET – ресетва всички нива на канала по оргинално зададени.

  Пример:

  /MSG CS LEVELS #КАНАЛ SET OP 10 – ще промени минималната стойност при която трябва да е добавен потребител за да може да има “операторски” права.
  Нивата са от 1 до 10000 като при 10000 е собсвеника на канала с най-високи права, а 1 е най-ниският възможен вариянт.

   

  LIST – Показва всички регистрирани канали по зададен критеий.

  Синтаксис:

  /MSG CS LIST [модел]

  Примери:

  /MSG CS LIST *music* – Показва всички канали съдържащи “music” в името си.

   

  LOG – Известява за направени промени по канала през ChanServ(CS).

  Синтаксис:

  /MSG CS LOG #КАНАЛ – показва налични конфигурации за канала.
  /MSG CS LOG #КАНАЛ [команда] [метод] [статут] – добавя нов начин за известяване при използване на дадена команда.

  Пример:

  /MSG CS LOG #КАНАЛ chanserv/access MESSAGE @ – При промяна на ACCESS листа ChanServ(ако не е променен с друг бот) ще изпрати съобщение до всички в канала с @

  Възможни варианти са също: MESSAGE [статут], NOTICE [статут], MEMO

   

  MODE – Контролира всички модове на канала.

  Синтаксис:

  /MSG CS MODE #КАНАЛ LOCK [ADD|DEL|SET|LIST] [мод]- променя заключващи се модове на канала. ADD – добавя; DEL – премахва; SET – задава;
  /MSG CS MODE #КАНАЛ SET modes – задава модове на канала през ChanServ.
  /MSG CS MODE #КАНАЛ CLEAR [what] – изтрива всички зададени модове през ChanServ.

  Примери:

  /MSG CS MODE #КАНАЛ LOCK ADD +ips – ChanServ ще зададе +invite only;+private;+secret и няма да позволява да се променят ако не се използва DEL.
  /MSG CS MODE #КАНАЛ SET +l 12 – Ще зададе лимит на канала 12. По този начин всеки с права в канала може да го смени без проблем.
  Всички канални модове можете да видите като на статус прозорез напишете /quote help cmode

   

  REGISTER – Регистрира канал.

  Синтаксис:

  /MSG CS REGISTER #КАНАЛ – За да регистрирате канал трябва да имате минимум @(операторски права в канала) и да не е регистриран от друг потребител.

   

  SET – Променя канални настройки.

  Синтаксис:

  /MSG CS SET AUTOOP #КАНАЛ [on/off] – променя автотичното даване или не на права в канала.
  /MSG CS SET BANTYPE #КАНАЛ [тип бан] – Определя как Сървис да слага бан в канала.

  Типът бан е число от 0 до 3 както следва:
  0: *!user@host
  1: *!*user@host
  2: *!*@host
  3: *!*user@*.domain

  /MSG CS SET DESC #КАНАЛ [описание] – Добавя описание на канала.
  /MSG CS SET EMAIL #КАНАЛ [емайл] – Добавя емайл към описанието на канала.
  /MSG CS SET FOUNDER #КАНАЛ [псевдоним] – Променя създателя на канала.
  /MSG CS SET KEEPMODES #КАНАЛ [on/off] – Запазва направените канални модове дори и да няма хора и ги задава отново когато бъде посетен.
  /MSG CS SET KEEPTOPIC #КАНАЛ [on/off] – Запазва заглавието на канала, дори и да няма хора и го задава отново когато бъде посетен.
  /MSG CS SET PEACE #КАНАЛ [on/off] – Регулира задаването на критични команди. (ban, kick, deop и т.н.)
  /MSG CS SET PERSIST #КАНАЛ [on/off] – Прави канала постоянен за Сървис и не напуска канала дори и когато последния потребител излезе.
  /MSG CS SET PRIVATE #КАНАЛ [on/off] – Скрива канала от LIST команда.
  /MSG CS SET RESTRICTED #КАНАЛ [on/off] – Забранява достъпа на всички!
  /MSG CS SET SECURE #КАНАЛ [on/off] – Мерки за сигурност в канала.
  /MSG CS SET SECUREFOUNDER #КАНАЛ [on/off] – Подсигурява създателят на канала от команди за смяна на собсвеника и други дори при нужното ниво от др. потребители.
  /MSG CS SET SECUREOPS #КАНАЛ [on/off] – Контрол над операторите в канала.
  /MSG CS SET SIGNKICK #КАНАЛ [on/level/off] – Подписване при използване на команда KICK. (при LEVEL премахва подписа на тези който с нужното ниво)
  /MSG CS SET SUCCESSOR #КАНАЛ [псевдоним] – Добавя помошник на създателя на канала. При изтичане на ника на създателят помошникът автоматично става негов създател.
  /MSG CS SET URL #КАНАЛ [линк] – Добавя линк към описанието на канала.

   

  STATUS – Вади състояне на потребител от канала.

  Синтаксис:

  /MSG CS STATUS #КАНАЛ [псевдоним]

   

  SYNC – Синхронизира статута на потребителите в канала на база ACCESS листа.

  Синтаксис:

  /MSG CS SYNC #КАНАЛ

   

  TOPIC – Променя заглавието на канала.

  Синтаксис:

  /MSG CS TOPIC #КАНАЛ SET [заглавие] – задава заглавие на канала. Ако няма заглавие ще изчисти сегашния.
  /MSG CS TOPIC #КАНАЛ APPEND [заглавие] – добавя заглаве към съществуващо.
  /MSG CS TOPIC #КАНАЛ [UNLOCK/LOCK] – отключва или заключва промяната на заглавието.

   

  UNBAN – Премахва забрана бан на псевдоними или маски от канала.

  Синтаксис:

  /MSG CS UNBAN #КАНАЛ [псевдоним]/или/[маска]

Преглеждане на 1 съобщение (от всички 1)
 • Трябва да влезете в профила си, за да отговорите в темата.